Power BI Standard kalender

Kalender – DAX

Som udgangspunkt bør man starte med, at oprette en standard kalender i sin Power BI model for at undgå problemer når modellen bliver udviklet.

Nedenfor er beskrevet hvorledes man nemt opretter en standard kalender via DAX i Power BI.

Punkt 1: Klik ”Ny Tabel”

Kalender = CALENDARAUTO ()

Opretter en ny tabel med dato fra første dato i Power BI modellen og til udgangen af året for sidste dato i modellen.

CALENDARAUTO opretter løbende nye datoer.

Tallet i ( ) er sidste måned i regnskabsåret.

Punkt 2: Klik ”Ny kolonne”

Ekstra kolonner oprettes efter behov.

Månedsnummer = MONTH(Kalender[Dato])

Måned = FORMAT(Kalender[Dato];”mmm”)

Kvt = CONCATENATE(CONCATENATE(ROUNDUP(MONTH(Kalender[Dato])/3;0); ” “);”kvt.”)

Quarter = CONCATENATE(“Q”;ROUNDUP(MONTH(Kalender[Dato])/3;0))

År = Year(Kalender[Date])

Mdr år = CONCATENATE( CONCATENATE(Kalender[Måned];” “);Kalender[År])

Pkt. 3 Klik ”Marker som datotabel”

Afslutning

Se video med oprettelse af kalender Youtube video

Send mail  via vores kontaktside og få fremsendt en kalender tabel I kan arbejder videre med.