Opbygning af Power BI modellen

Når data er blevet indlæst i Power BI, skal modellen laves, så grundlaget for at lave de efterfølgende præsentationer er tilstede.

Husk det er ikke præsentationen der er vigtigst. Arbejdet med modellen er oftest det mest tidskrævende. Modelarbejdet sikre, at den efterfølgende udarbejdelse af præsentationen blive enkel og sker på valide data. Modellen er derfor vigtigst!

Power BI Modellen

Modellen består af flere forskellige typer tabeller.

Fact tabellen indholder transaktionsdata. Bemærk der kan være flere fact tabeller i en model.

Dimensionstabellerne forklare hvem, hvad, hvor, hvornår og hvordan.

I ovenstående model består af følgende tabeltyperne:

  • Fact = fakturalinjer
  • Dimension hvem = kunder
  • Dimension hvornår = kalender
  • Dimension hvad = produkter

Inden data indlæses er det en god ide, at have brugt tid på at overveje designet af modellen, så alle nødvendige data er tilstede.

Undgå relation mellem dimensionstabeller

I nedenstående model vil logikken i Power BI modellen blive ødelagt. Undgå derfor at lave relationer mellem dimensionstabeller.

Krav til datastruktur i BI modellen

Data skal være i tabelstruktur som det ses nedenfor.

Denne tabelstruktur vil ikke kunne anvendes.

Forskellige typer af relationer

Når power bi modellen opbygges er der forskellige relationstyper mellem de enkelte tabeller.

En til En relationen er den øverste model, mens den nederste model er en Mange til En relation.

Det er de relationstyper der typisk vil blive anvendt.

Ydermere findes der en relationstype kaldet Mange til Mange, som ikke gennemgås her.

Se mere på Youtube

Power BI model

Lad os Power UP…