Nyttige Power BI & DAX links

Er du kommet i gang med at bruge Power BI eller tænker på det, så er der lidt inspiration at hente i nedenstående links.

Alberto Ferrari og Marco Russo, de to førende eksperter på DAX, har udgivet en guide omkring DAX sproget ”The DAX lauguage”, som forklarer brugen af de enkelte DAX funktioner. DAX guide

Ruth Pozuelo Martinez driver Curbal AB og udgiver videoer omkring brugen af Power BI og DAX på engelsk. Youtube Curbal

Guy in a Cube er to Microsoft ansatte som udgiver videoer omkring Power BI. De er amerikaner så der er fart over feltet. Youtube Guy in a Cube

Entreprise DNA er drevet af Sam McKay. Han laver videoer med konkrete løsningsforslag. Er meget fokuseret på brug af komplicerede DAX formler, hvor det af og til kan løses ved at bygge modellen op. Youtube Entreprise DNA

Sidst er der vores egen Youtube kanal med en basic serie, som viser hvordan I nemt kan komme i gang med Power BI – selvfølgelig på dansk. Der ligger også en video omkring mulighederne for at kombinere Power BI og Dynamics NAV 2018. Youtube BIPOWER

“BIPOWER hjælper folk med at se og forstå deres data via Business Intelligence og Power BI”

Hvorfor Business Intelligence

Power BI, Tableau mv. hjælper med at behandle store mængder data og præsentere resultatet i flotte dashboards fulde af grafer, farver m.v.

Vi bliver fortalt at beslutninger skal være datadrevne!

Ingen tvivl om at de data der opsamles i forbindelse med tidsregistrering, ERP, CRM m.v. indeholder en stor mængde viden, som ikke bliver udnyttet fuldt ud.

Omvendt skal en BI proces ikke sættes i gang for blindt at søge efter viden i sine data, der skal være et formål med at gå i gang.

Spørgsmålet er derfor, hvorfor skal virksomheden starte en BI proces?

”Formålet er at hjælpe ledelse og medarbejdere til at træffe bedre og mere velinformerede beslutninger.”

BI kan med fordel anvendes hvis virksomheden har behov for:

 • at analysere på omsætningen for at identificere nye forretningsmuligheder
 • at reducere omkostninger
 • at løsne op for ineffektive forretningsprocesser
 • at gøre data umiddelbar tilgængelig for beslutningstager
 • at øge hastigheden i beslutningsprocessen

Her kan BI hjælpe med at skabe et bedre beslutningsgrundlag.

Beslutningsprocessen om BI skal anvendes er således ikke meget anderledes end ved køb af en ny maskine.

BI skal gøre arbejdet nemmere, bedre og hurtigere…

Hvornår og hvordan

Processen starter ikke med at se på BI værktøjerne.

Overvejelsen om BI skal komme når der er beslutningsprocesser, der ikke fungerer optimalt.

”Et eksempel kunne være at virksomheden har ordre som bliver annulleret fordi ordrerne ikke bliver afsendt rettidigt.

En analyse viser følgende problemstillinger:

 • ordre afsendes ikke da kunden har forfalden saldo
 • kundens kreditmaksimum er overskredet
 • der er ikke overblik over hvilke ordre der er forsinket
 • Lager er ramt af sygdom og mangler ressourcer
 • Enkelte produkter er oversolgt

Dataene findes i ERP systemet og bliver behandlet af medarbejder i økonomi, lager og indkøb.

Økonomi har fokus på at få rykket kunden, så man ikke lider et debitortab og kreditmaksimum sikre mod, at der løbes for stor risiko.

Lager har travlt grundet sygdom. De kæmper med at følge med så godt de kan. Ordre udsendes i den rækkefølge pakkelisterne ligger og ikke nødvendigvis efter lovet leveringstidspunkt.

Sådan kan man fortsætte. De enkelte afdelinger løser deres opgave, men ingen har fokus på betydningen for salgsordrerne, som afslutningsvis bliver annulleret af kunden grundet forsinket levering.

Udfordringen er at ledelsen ikke har et samlet overblik, selvom data er tilgængelig i ERP systemet.

Har direktion, salgsledelse et opdateret overblik giver det mulighed for konstruktivt at samarbejde med de øvrige afdelinger for at løse udfordringerne.”

Beslutningen for ledergruppen er meget enkel – vi ønsker at have et opdateret overblik over vores kunder, salgsordre og lager for at reducere tabet af salgsordre. Her kan BI hjælpe.

Videoen præsenterer kort et eksempel på en løsningsmodel

Råstoffet i BI er data. Derfor skal man analysere om råstoffet er tilstede. Taster indkøb eksempelvis ikke en forventet leveringsdato på leverandørordren eller oprettes leverandørordren ikke i ERP systemet mangler der data og BI vil ikke kunne skabe et ordentligt beslutningsgrundlag. Det gør indkøb da – desværre ikke altid.

Mangler der data skal man være indstillet på, at skabe datagrundlaget ellers er det spildte ressourcer at gå i gang med BI.

Opsamling

Der skal være et behov i virksomheden ellers giver BI ikke værdi.

Ved konkrete problemstillinger vurderer på om det er beslutningsgrundlaget der skal forbedres.

Herefter skal der sikret at data er tilstede for at skabe beslutningsgrundlaget. Mangler der data skal datagrundlaget forbedres inden BI giver mening.

Så der pågår et stykke arbejde inden der kommer blinkende dashboards på skærmen. Omvendt et arbejde der skaber værdi.

Opbygning af Power BI modellen

Når data er blevet indlæst i Power BI, skal modellen laves, så grundlaget for at lave de efterfølgende præsentationer er tilstede.

Husk det er ikke præsentationen der er vigtigst. Arbejdet med modellen er oftest det mest tidskrævende. Modelarbejdet sikre, at den efterfølgende udarbejdelse af præsentationen blive enkel og sker på valide data. Modellen er derfor vigtigst!

Power BI Modellen

Modellen består af flere forskellige typer tabeller.

Fact tabellen indholder transaktionsdata. Bemærk der kan være flere fact tabeller i en model.

Dimensionstabellerne forklare hvem, hvad, hvor, hvornår og hvordan.

I ovenstående model består af følgende tabeltyperne:

 • Fact = fakturalinjer
 • Dimension hvem = kunder
 • Dimension hvornår = kalender
 • Dimension hvad = produkter

Inden data indlæses er det en god ide, at have brugt tid på at overveje designet af modellen, så alle nødvendige data er tilstede.

Undgå relation mellem dimensionstabeller

I nedenstående model vil logikken i Power BI modellen blive ødelagt. Undgå derfor at lave relationer mellem dimensionstabeller.

Krav til datastruktur i BI modellen

Data skal være i tabelstruktur som det ses nedenfor.

Denne tabelstruktur vil ikke kunne anvendes.

Forskellige typer af relationer

Når power bi modellen opbygges er der forskellige relationstyper mellem de enkelte tabeller.

En til En relationen er den øverste model, mens den nederste model er en Mange til En relation.

Det er de relationstyper der typisk vil blive anvendt.

Ydermere findes der en relationstype kaldet Mange til Mange, som ikke gennemgås her.

Se mere på Youtube

Power BI model

Lad os Power UP…

 

Gevinsten ved at bruge Business Intelligence

Definition på Business Intelligence

”Business Intelligence er en paraplybetegnelse, der omfatter applikationer, mennesker, infrastruktur, værktøjer og best practices, der giver dig mulighed for at få adgang til og analysere oplysninger for at forbedre og optimere beslutninger og ydeevne.

Business Intelligence er blevet en absolut nødvendighed for både private og offentlige virksomheder og organisationer og kan føre til omkostningsreduktioner, bedre og hurtigere beslutningsprocesser og en lettere identifikation af nye forretningsmuligheder.”

Kilde: AU

Gevinsten ved Business Intelligence er:

 • Bedre og hurtigere beslutningsprocesser.
 • Lettere identifikation af nye forretningsmuligheder.
 • Omkostningsreduktion.

Eksempel på gevinst ved Business Intelligence

Gevinsten opnås som beskrevet ovenfor. Ved hurtig analysering af data, kan en konkret udfordring blive adresseret af ledelse og medarbejder.

Et konkret eksempel herpå kan hentes fra sports og beklædningsbranchen.

[Virksomhed A

Salget af A’s modetøj forløb på følgende måde:

 • Indsalg på messer.
 • Løbende salg i sæson.
 • Realisationssalg/tilbud i slutningen af sæsonen.

Bestilling af de enkelte produkter foregik i umiddelbar forlængelse af deltagelse på salgsmesser. Fabrikationen fandt sted hos en leverandør i Fjernøsten, hvor en minimumsbestilling på 300 enheder pr. produkt var et krav.

A havde et godt salg af sine modeprodukter både på messer og i løbet af sæsonen samt levede dækningsbidraget på de optagne ordrer op til A’s forventninger.

Efter gennemførelsen af hele salgsprocessen i en sæson måtte A konstatere, at forventningerne til salget var opfyldt, mens dækningsbidraget lå under forventningerne. I forbindelse med fastlæggelse af forventningerne til dækningsbidraget indregnes realisationssalget med et lavere dækningsbidrag.

Det stod hurtigt klart for A at realisationssalget var større en forventet og dermed trak dækningsbidraget ned.

A’s udfordring blev at finde balancen mellem salgsordre optaget på messer samt forventet løbende salg i sæsonen i forhold til minimumsbestillingen hos A’s leverandør.

En analyse af flere års data påpegede, at dækningsbidraget ville falde til under under A’s krav, hvis ikke der var et minimums indsalg på 200 enheder pr. produkt på messerne.

Business Intelligence leverede følgende:

 • Et hurtigt overblik over mere end 50.000 ordrelinjer.
 • En beregning af totalt dækningsbidrag på produktniveau sammenkædet med indsalgsmængden.
 • En præsentation så fastlæggelse af et minimums indsalg pr. produkt muliggøres.
 • En liste over kunder, som rammes, fordi produktet ikke blev hjemtaget.
 • Oversigtslister til indkøb.

 A sikrede en højere indtjening ved brug af Business Intelligence.

Samt forbedrede A en tydelig kommunikation til kunderne. Således var kunderne informeret om produkter, der blev hjemtaget og herefter foreslå alternativer til de hjemtaget produkter.  

Ydermere fik indkøb mulighed for hurtigt at lave udtræk på, hvilke varer der skulle hjemtages.]

I et andet eksempel blev data anvendt til justering af rabatstrukturen for at øge indsalget, da der i denne produktgruppe ikke var et stort løbende salg.

Ved hurtig analysering af data, kan gevinsterne være ganske store i forhold til indsats og omkostninger.

I ovenstående eksempel, anvendes SQL udtræk m.v., hvor nye standarder indenfor Business Intelligence tilbyder en hurtigere og nemmere tilgang, så virksomhedens medarbejder ikke behøver at være IT eksperter.

Power BI koster 720 kr. pr. år for en enkelt licens og er meget enkelt at tilgå. Rapporter er tilgængelig fra cloud, mobil og Ipads, så den opdateret information altid er lige ved hånden.

Jeg kan kun anbefale at komme i gang og prøve sig frem. Muligheden for at analysere på forskellige problemstillinger er ikke til at undvære.

Er der spørgsmål, er I altid velkommen til at ringe på 2291 3794 eller sende en mail på ian@neun.dk

For større indsigt i Power BI og Business Intelligence så prøv vores Youtube kanal

 

Lad os power up!

Power BI vs Tableau

Typisk er holdningerne til de enkelte Business Intelligence værktøjer baseret på egne erfaringer med det enkelte produkt.

BIPOWER fokuserer på Power BI. Jeg tager udgangspunkt i Gartners analyse af forskellige BI produkter ”Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms”, for at opnå en neutral vurdering.

Nederst i artiklen findes link til analysen.

Et samlet overblik over resultatet af analysen fremgår herunder af figuren:

Analysen viser at både Tableau og Power BI er blandt de bedste BI værktøjer, der er tilgængeligt på markedet

Lad os undersøge rapporten mere dybdegående.

Tableu

Tableau er markedsleder indenfor ”moderne” BI værktøjer stærkt efterfulgt af Microsoft Power BI.

Tableaus styrke er specielt på visualisering og automatisering af rutineopgaver, såsom geokodning og oprettelse af tidshierarkier på datafelter m.v. Tableau er lidt som Apple, hvor man får et godt standardiseret produkt, men samtidig bliver begrænset lidt i forhold til Android telefonernes større mulighed egne opsætning og valg af app.

Svagheder ved Tableau jf. Gartner rapporten:

 • En svaghed ved Tableau er at arbejde med komplekse multifact tabeller ikke understøttes.
 • Ved store ekstrakter af data kan der opstå performance problemer.
 • Tableaus egne kunder er utilfreds med antallet af datakilder der er adgang til.

Power BI

En væsentlig fordel ved Power BI er cost/bennefit, hvor prisen for en Pro udgave er 63 kr. pr. bruger/måned.

På brugervenlighed og mulighed for komplekse analyser scorer Power BI højt blandt brugerne af værktøjet.

Microsofts evne til at manipulere data fra flere datakilder både fra internet, lokalt m.v. bidrog til den høje brugertilfredshed.

Power BI’s integration med Microsoft Office programmerne Excel, Flow og Teams er god. Teams giver mulighed for at distribuere rapporter i organisationen uden alle har licens til produktet.

Microsofts svaghed er generel support, hvilket til dels opvejes af et aktivt miljø som deler løsninger på forskellige udfordringer.

Baseret på egne erfaringer er fordelene ved Power BI blandt andet funktionen query editor. Funktionen giver gode muligheder for at rydde op samt manipulation af data i forbindelse med import i Power BI. Query editor dokumenterer samtlige handlinger, hvilket er til stor fordel.

Sproget Dax ligger tæt op af funktionerne i excel, hvorfor avancerede beregninger er langt nemmere at påbegynde.

Opsamling

Samlet set er det to fantastiske produkter, som er brugervenlige og kan løse analyseopgaverne i de fleste danske virksomheder.

Tableau og Microsoft har valgt forskellige veje til at løse opgaven, hvilken løsning du finder bedst, er en smagssag efter min mening.

Grunden til at jeg anbefaler Power BI er:

 • Stærk integration med Microsofts offfice produkter.
 • Query editorens mulighed for at rydde op i data inden import.
 • Power BI er nem at tilgå som Excel bruger.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte mig på 2291 3734 eller maile ian@neun.dk

Link til materiale:

Gartner rapport Link til Gartner rapport

Pris Tableau Link til pris Tableau

Pris Power BI Link til pris Power BI